ข่าว /

15 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา นำคณรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม งาน

15 มีนาคม 2559 นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา นำคณรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชม งาน

ผู้บริหารกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับพร้อมนำชมงานส่วนนวัตกรรมพลังงาน ของกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ในการนี้ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี หัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว เทคโนโลยีการกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง

 

ปัจจุบัน นวัตกรรมดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วิธีทางกลและชีวภาพ (SUT-MBT)

 

โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในรูปแบบโครงการนำร่อง ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำนวัตกรรมพลังงานนี้ไปใช้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านปัญหาการจัดการขยะ ที่เป็นนโยบายเร่งด่วนขณะนี้ 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว