ประชาสัมพันธ์ /

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ขอเชิญชวนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
 
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์"
ซึ่งมีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในสัดส่วน 30%
เเต่ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท ต่อสถานประกอบการ
 

 
 
รับด่วน!!! จำนวนจำกัดเพียง 6 สถานประกอบการเท่านั้น
สมัครฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติ
- เป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่าย เป็นโรงงานควบคุม
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ VE
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน งบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ พพ.
 (**ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 8 เดือน) 
 
---------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
---------------------------
สนง.พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ
Tel : 02-382-6087
---------------------------
คุณวิทวัส (ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มทส.)
Tel : 0-4422-5007
---------------------------

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว