ประชาสัมพันธ์ /

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ขอเชิญชวนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์"
ซึ่งมีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในสัดส่วน 30%
เเต่ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท ต่อสถานประกอบการ
 
รับด่วน!!! จำนวนจำกัดเพียง 6 สถานประกอบการเท่านั้น
สมัครฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติ
- เป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่าย เป็นโรงงานควบคุม
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ VE
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน งบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ พพ.
(**ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 8 เดือน)
 
---------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
---------------------------
สนง.พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
Tel : 038-516-943
---------------------------
คุณวิทวัส (ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มทส.)
Tel : 0-4422-5007
---------------------------

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว