ประชาสัมพันธ์ /

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดสระแก้ว

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จังหวัดสระแก้ว
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ขอเชิญชวนสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
"โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์"
ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนงบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในสัดส่วน 30%
เเต่ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท ต่อสถานประกอบการ
 
รับด่วน!!! จำนวนจำกัดเพียง 7 สถานประกอบการเท่านั้น
สมัครฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติ
- เป็นโรงงานที่ไม่เข้าข่าย เป็นโรงงานควบคุม
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ VE
- เป็นโรงงานที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน งบการปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของ พพ.
(**ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 8 เดือน)
 
------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
------------------------------------------------------
สนง.พลังงานจังหวัดสระแก้ว
Tel : 037-425-496
------------------------------------------------------
คุณวิทวัส (ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มทส.)
Tel : 0-4422-5007
------------------------------------------------------

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว