วีดีโอ /

คืบหน้า Road Map การจัดการขยะวาระแห่งชาติ

คืบหน้า Road Map การจัดการขยะวาระแห่งชาติ 

รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
คืนวันที่ 27 กันยายน 2558

เผยแพร่ภาพข่าว "‎พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใ­ช้สิทธิในเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน&quo­t; ในกิจกรรมวันพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในงาน‎มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเ­หนือ ประจำปี 2558 
ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่ง­เสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นการขานรับ­นโยบายรัฐบาล ที่มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดทำ Road Map ‎แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพื่อต้องการส่งเสริมให้มีการจัดการขยะไปเ­ป็นเชื้อเพลิงเสริม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้องค์การบริหารส่ว­นท้องถิ่น (อปท.) 25 แห่ง 

ขอบพระคุณคลิปข่าวจาก รายการข่าว 3 มิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

Share