ติดต่อเรา /

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/แฟกซ์ : 044-225007, 044-225046
อีเมล์ : sutbiomass@gmail.com