ข่าว /

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

          เนื่องจากองค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประสบปัญหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกหลักสุขภิบาลใช้วิธีการเทกอง ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำชะขยะ มีน้ำขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลง รวมทั้งมีการลักลอบทิ้งขยะจากพื้นที่ใกล้เคียงจนพื้นที่กำจัดขยะใกล้เต็ม ส่งผลให้เกิดขยะตกค้างเพิ่มขึ้นทุกปี 

 

 

          โดยวันนี้ 26 ตุลาคม 2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อก่อให้เกิดความสะอาด คสามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและมลพิษ และมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว