• เปิดรับสมัครวิสาหกิจชุมชนเพื่อเข้าร่วม โครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • โรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำม้น

  อ่านต่อ . . .
 • กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มทส. ประสาน พลังประชารัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ผ่าทางตันปัญหาขยะ ดึงเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน

  อ่านต่อ . . .
 • ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะ

  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานแบบครบวงจร และเยี่ยมชมโรงงานผลิตพลังงานจากขยะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • โรงบำบัดขยะด้วยวิธีทางกลชีวภาพ

  โรง MBT ทำหน้าที่ให้ขยะมีสภาวะที่เสถียรในระยะเวลาอันสั้น พร้อมทั้งยังปราศจากกลิ่นและแมลงวัน

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร SUT-ISWM

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • พิธีมอบสัญญาระบบการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน

  พิธีมอบสัญญาระบบการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน โครงการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดตัวบริษัท เอสยูที โกลบอล “Technology Based StartUp”

  เปิดตัวบริษัท เอสยูที โกลบอล “Technology Based StartUp” ในงาน มหกรรมนวัตกรรมไทย ปี 2558

  อ่านต่อ . . .
 • พิธีมอบหนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตรในเทคโนโลยี

  กระบวนการบำบัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์หรือสารปรับปรุงดินโดยวิธีทางกลและชีวภาพ

  อ่านต่อ . . .
 • สัมมนาและเผยแพร่ผลงาน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างต้นแบบการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากเหง้ามันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ . . .
 • พระราชดำรัส ในหลวง

  ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ยังใช้เชิ้อเพลิงอืนได้ มี...แต่ต้องขยัน ต้องหาวิธีที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่

  อ่านต่อ . . .
 • งานสัมมนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

  Integrated infectious waste management technology โดย

  อ่านต่อ . . .
 • SUT Global

  ผศ.ดร. พงษ์ชัย จิตตมัย ผู้จัดการสำนักงาน

  อ่านต่อ . . .