• ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัคร (เพิ่มเติม) โครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการจ้างเหมาเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประเภทหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

  อ่านต่อ . . .
 • โรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำม้น

  อ่านต่อ . . .
 • กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มทส. ประสาน พลังประชารัฐขับเคลื่อนนวัตกรรมไทย ผ่าทางตันปัญหาขยะ ดึงเอสซีไออีโค่ เครือ SCG ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน

  อ่านต่อ . . .
 • โรงบำบัดขยะด้วยวิธีทางกลชีวภาพ

  โรง MBT ทำหน้าที่ให้ขยะมีสภาวะที่เสถียรในระยะเวลาอันสั้น พร้อมทั้งยังปราศจากกลิ่นและแมลงวัน

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร SUT-ISWM

  ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  อ่านต่อ . . .
 • พระราชดำรัส ในหลวง

  ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ยังใช้เชิ้อเพลิงอืนได้ มี...แต่ต้องขยัน ต้องหาวิธีที่จะทำให้เชื้อเพลิงเกิดขึ้นมาใหม่

  อ่านต่อ . . .